8 S, 8 R, 10 S, 10 R, 10 L, 12 S, 12 R, 12 L, 14 S, 14 R, 14 L, 16 R, 16 L
1 659 Kč 691 Kč
Bez DPH: 571 Kč
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
1 094 Kč 489 Kč
Bez DPH: 404 Kč

Kelt.cz | Sport & Fashion